Měřící technika Techkon Techkon SpectroDens

Techkon SpectroDens

POPIS PŘÍSTROJE:

Techkon SpectroDens je moderní víceúčelové měřící zařízení spojující všechny přednosti moderních měřících technologií do kompaktního mobilního příručního přístroje. V současné době je měření denní praxe pro dosažení kvality tisku.

Přesnost měření každého přístroje je určována kvalitou snímání měřeného obrazu a kvalitou matematického vyhodnocení naměřených hodnot. Obě tato kritéria splňuje SpectroDens na nejvyšší úrovni.

Dva v jednom – přístroj nabízí širší použití: spektro-denzitometr v sobě kombinuje kvalitu vysoce přesného spektrofotometru a jednoduše ovladatelného denzitometru. Měření je spektrální, tzn. celková barevná informace – spektrální identifikace barvy – je přesně zaznamenána. Naměřená spektrální data jsou zkonvertována do tvaru pro deskriptivní analýzu a zobrazení.

Denzitometrická data jsou použita pro kontrolu a řízení kvality v tiskovém procesu.

Kolorimetrická data jsou použita pro ohodnocení nátisků, vytváření barevných profilů v color managementu a pro porovnání a stanovení barev.
Nejvyspělejší model Premium je vybaven barevným displejem.

Přístroj pracuje přísně podle standardů platných v grafickém průmyslu. Vyberte z možných nastavení příslušný filtr pro měření denzity. Speciální vlastností je polarizační filtr, který je možné aktivovat stiskem tlačítka.

Modely

Přístroj SpectroDens se dodává ve třech provedeních, dle rozsahu funkcí:


SpectroDens Basic měří

• Automatické měření

• Density CMYK

• Reference measurements

• Dot area, dot gain

• Gray and color balance

• Ink trapping podle Přeučila

• Print contrast

SpectroDens Advanced měří

vše jako model „Basic“ a navíc také:

• Spectral density for spot colors

• Characteristic printing curve

• Slur/doubling value

• Dot area podle Yule-Nielsen

• Ink trapping podle Brunner and Ritz

• Density spectrum

• CIE Lab, ÄEab, XYZ, color circle

• Remission spectrum

• Color library


SpectroDens Premium měří

vše jako model „Advanced“ a navíc také:

• ColorGuide (according to ISO 12647)

• CIE LChab, xyY, Luv, LCHuv, DIN Lab99

• ÄE94, ÄE2000, ÄE99, ÄEcmc, ÄEuv

• Metamery index

• Whiteness, yellowness

• Pass-/fail tolerance, average

• Ugra/fogra media wedge evaluation

Všechny přístroje jsou cejchovány na referenční hodnoty FOGRA.


Techkon SpectroDens

Techkon SpectroDens

Techkon SpectroDens nové generace je moderní víceúčelové měřící zařízení spojující všechny přednosti moderních měřících technologií do kompaktního mobilního příručního přístroje. V současné době je měření denní praxe pro dosažení kvality tisku. Přesnost měření každého přístroje je určována kvalitou snímání měřeného obrazu a kvalitou matematického vyhodnocení naměřených hodnot. Obě tato kritéria splňuje SpectroDens New Generation na nejvyšší úrovni.

1