VALIDO PRE-PRESS s.r.o.

Firma VALIDO PRE-PRESS s.r.o. se dlouhodobě orientuje na oblast předtiskové přípravy. Její dodávky zahrnují komplexní řešení pro předtisková střediska. Do palety její nabídky patří jak hardware (systémy CTP, vyvolávací automaty, nátisk, počítačové platformy), tak programová vybavení (RIPy, programy pro DTP pracoviště, programy pro workflow) a spotřební materiál (ofsetové desky, CTP desky, nátiskové materiály, inkousty).

Tým zaměstnanců firmy je složen ze zkušených pracovníků v oboru polygrafie a elektroniky. Zákazníci u nich oceňují nejen odborné praktické zkušenosti, ale i znalosti nejnovějších technických řešení a schopnost aktivně je použít v praxi.

Firma nainstalovala desítky zařízení u řady významných zákazníků. Značnou část tvoří většina známých novinových tiskáren. Osvědčenou praxí firmy VALIDO PRE-PRESS s.r.o. je individuální péče o každého klienta, respektování jeho konkrétních požadavků a podmínek.

Firma má dostačující skladovou kapacitu a rozvoz objednaného materiálu zajišťuje ve většině případů ještě týž den. Disponuje i vhodnými prostory pro demonstrační a předinstalační činnost. Firma poskytuje také konzultační a poradenské služby v oblasti kontroly kvality tisku a informačních technologií.

Historie společnosti

V roce 1994 byla založena firma Valido, s.r.o. Už v prvních letech své existence si vytvořila rozsáhlou klientelu. Činnost firmy zahrnovala i aktivity v oblasti komerční grafiky, řezacích plotrů a samolepících fólií. Potřeba specializace na předtiskovou přípravu a spolupráce s novými obchodními partnery si vyžádala v roce 1998 založení firmy VALIDO PRE-PRESS s.r.o. Nejvýznamnějšími obchodními partnery společnosti VALIDO PRE-PRESS s.r.o. se staly firmy  Fujifilm pro oblast tiskových desek, Agfa pro oblast novinové výroby a společnost Dainippon Screen pro oblast termálních CTP systémů a ucelených workflow řešení. Významným partnerem byla rovněž firma Xeikon (Punchgraphix), která produkovala CTP zařízení pro konvenční desky (basysPrint UV Setter).V roce 2021 ukončila výrobní program. Její místo plně nahradila společnost AMSKY Technology co.,Ltd.( bubnové CTcP a termální osvitové jednotky ve formátech od B2 až po VLF).

Přehled služeb a produktů

  • Komplexní dodávky předtiskové fáze včetně všech služeb s tím souvisejících
  • Dodávky ucelených workflow, jednotlivých komponentů, t.j. zlomových pracovišť, CTP systémů, vyvolávacích automatů, nátiskových systémů
  • Prodej spotřebního materiálu, ofsetových desek, příslušné chemie, nátiskových materiálů apod.

Zastupování firem

ECO3 (Agfa) – novinové systémy, osvitové jednotky CTP, RIPy, produkční systémy :Arkitex.

ECO3 funguje na trhu jako samostatná společnost. V dubnu 2023 došlo k oddělení segmentu obalů, komerčního tisku a novin od společnosti Agfa. ECO3 nadále zaujímá pozici předního dodavatele předtiskové přípravy.
Se společností ECO3 spolupracujeme na výkonných řešeních pro novinový průmysl. Jméno této společnosti je spojeno s vysokou produktivitou a spolehlivostí. Její produkty jsou vyvíjeny pro práci v automatizovaném systému řízení toku dat a informací. Velké množství deníků s nejvyššími náklady v Evropě a USA je vybaveno zařízeními firmy ECO3 (Agfa), což znamená vedoucí pozici v podílu na trhu.

Dainippon Screen (Termální CTP systémy, dokonalá ucelená workfow)

Dainippon Screen patří k dominantním světovým firmám v oblasti předtiskové přípravy. Významně je zastoupena na trhu s CTP systémy. Její produkty patří v oblasti pre-pressu k nejspolehlivějším a nejkvalitnějším.

AMSKY Technology co.,Ltd  - CTP osvitové jenotky

CTP osvitové jednotky pro zpracování konvenčních ofsetových desek. Technologie externího bubnu, příznivá cena, vysoká rychlost, standardní dobrá kvalita a spolehlivost. Velmi rentabilní systém vhodný zvláště do menších a středních provozů. Lze je pořídit jak v manuálním, tak automatizovaném provedení.

Do palety produktů nabízených firmou VALIDO PRE-PRESS s.r.o. patří rovněž tiskové ofsetové desky  společnosti Fujifilm, Agfa a Valido Excellent, filmové materiály, nátiskové systémy firmy CGS a vyvolávací automaty Glunz & Jensen.