Techkon SpectroDens

Techkon SpectroDens nové generace je moderní víceúčelové měřící zařízení spojující všechny přednosti moderních měřících technologií do kompaktního mobilního příručního přístroje. V současné době je měření denní praxe pro dosažení kvality tisku. Přesnost měření každého přístroje je určována kvalitou snímání měřeného obrazu a kvalitou matematického vyhodnocení naměřených hodnot. Obě tato kritéria splňuje SpectroDens New Generation na nejvyšší úrovni.

Techkon SpectroDens

POPIS PŘÍSTROJE:

Techkon SpectroDens je moderní víceúčelové měřící zařízení spojující všechny přednosti moderních měřících technologií do kompaktního mobilního příručního přístroje. V současné době je měření denní praxe pro dosažení kvality tisku.

Přesnost měření každého přístroje je určována kvalitou snímání měřeného obrazu a kvalitou matematického vyhodnocení naměřených hodnot. Obě tato kritéria splňuje SpectroDens na nejvyšší úrovni.

Dva v jednom – přístroj nabízí širší použití: spektro-denzitometr v sobě kombinuje kvalitu vysoce přesného spektrofotometru a jednoduše ovladatelného denzitometru. Měření je spektrální, tzn. celková barevná informace – spektrální identifikace barvy – je přesně zaznamenána. Naměřená spektrální data jsou zkonvertována do tvaru pro deskriptivní analýzu a zobrazení.

Denzitometrická data jsou použita pro kontrolu a řízení kvality v tiskovém procesu.

Kolorimetrická data jsou použita pro ohodnocení nátisků, vytváření barevných profilů v color managementu a pro porovnání a stanovení barev.
Nejvyspělejší model Premium je vybaven barevným displejem.

Přístroj pracuje přísně podle standardů platných v grafickém průmyslu. Vyberte z možných nastavení příslušný filtr pro měření denzity. Speciální vlastností je polarizační filtr, který je možné aktivovat stiskem tlačítka.

Modely

Přístroj SpectroDens se dodává ve třech provedeních, dle rozsahu funkcí:


SpectroDens Basic měří

• Automatické měření

• Density CMYK

• Reference measurements

• Dot area, dot gain

• Gray and color balance

• Ink trapping podle Přeučila

• Print contrast

SpectroDens Advanced měří

vše jako model „Basic“ a navíc také:

• Spectral density for spot colors

• Characteristic printing curve

• Slur/doubling value

• Dot area podle Yule-Nielsen

• Ink trapping podle Brunner and Ritz

• Density spectrum

• CIE Lab, ÄEab, XYZ, color circle

• Remission spectrum

• Color library


SpectroDens Premium měří

vše jako model „Advanced“ a navíc také:

• ColorGuide (according to ISO 12647)

• CIE LChab, xyY, Luv, LCHuv, DIN Lab99

• ÄE94, ÄE2000, ÄE99, ÄEcmc, ÄEuv

• Metamery index

• Whiteness, yellowness

• Pass-/fail tolerance, average

• Ugra/fogra media wedge evaluation

Všechny přístroje jsou cejchovány na referenční hodnoty FOGRA.

Prospekt

Image 1