EQUIOS PT-R

EQUIOS PT-R je moderní a flexibilní systém workflow vytvořený tak, aby dokázal růst a adaptovat se v náročných podmínkách tiskového průmyslu. Je určen jak pro konvenční (CTP) tak pro digitální (POD) tiskové technologie včetně personalizace dat při vysokorychlostním digitálním tisku. EQUIOS dokonale řídí produkci zakázky od momentu vzniku přes všechny její výrobní fáze až po knihařské zpracování a celkovou finalizaci zakázky. Díky programu EQUIOSNET pro spolupráci s ostatními výrobci softwaru a hardwaru dokáže systém EQUIOS promocí standardu JDF snadno komunikovat i s produkty dalších výrobců.

EQUIOS je moderní a flexibilní systém workflow vytvořený tak aby dokázal růst a adaptovat se v náročných podmínkách tiskového průmyslu. Je určen jak pro konvenční (CTP) tak pro digitální (POD) tiskové technologie včetně personalizace dat při vysokorychlostním digitálním tisku. EQUIOS dokonale řídí produkci zakázky od momentu vzniku přes všechny její výrobní fáze až po knihařské zpracování a celkovou finalizaci zakázky. Díky programu EQUIOSNET pro spolupráci s ostatními výrobci softwaru a hardwaru dokáže systém EQUIOS promocí standardu JDF snadno komunikovat i s produkty dalších výrobců.

EQUIOS automatizuje zpracování zakázky včetně přesného vyřazení stran a pokročilého colormanagementu pro různé výstupní zařízení. EQUIOS používá unifikované uživatelské rozhraní pro řízení produkce různých výstupních zařízení na mnoha funkčních úrovních včetně tisku variabilních dat.

Implementace nejnovějších technologií pro zpracovaní dat Adobe PDF Print Engine umožňuje vysokou rychlost zpracování velkého objemu dat.

Funkce EQUIOSu „Autoflow“ umožňuje definovat tisková workflow podle druhů jednotlivých produktů. Pomocí této funkce je pak možná snadná integrace workflow do jakéhokoli web-to-print rozhraní. Objednávka z webového rozhraní automaticky generuje tiskovou frontu, které jsou přiřazeny informace o knihařském zpracování produktu.

Pomocí workflow EQUIOS lze snadno dosáhnout maximální kvality tisku vzhledem k použitému typu papíru. Operátor jen zvolí daný tiskový stroj, typ papíru a parametry rastrování a systém sám efektivně nastaví z databáze materiálů a kalibrací optimální metodu barevné konverze dat a kalibračních křivek pro dané vstupní podmínky.

Možnost automatické volby vyřazení je další funkcí, která zvyšuje produktivitu a optimalizuje využití dané velikosti tiskového archu. Operátor pouze připraví jednotlivé reálné možnosti vřazení a přiřadí k nim priority. Systém pak sám optimálně navrhne do zakázky kombinaci šablon podle počtu stran dané zakázky.

Funkce EQUIOSu „Autoganging“ automaticky vytváří šablonu archové montáže podle zadaných parametrů produktu jako je velikost stránky, počet kopií nebo směr vlákna papíru. Tato funkce také umožňuje jednoduše a efektivně kombinovat na jednom tiskovém archu více různých produktů. Systémem vytvořený návrh je možné snadno manuálně optimalizovat do finální podoby pro tisk.