Equios Online

Rozšiřující modul pro Equios PT-R.   Tento modul doplňuje Equios o přesný webový náhled dat, který umožňuje vzdálené korekce a odsouhlasení zakázky. Před tím, než jde zakázka osvícena na desku, zákazník obdrží od tiskárny email s odkazem na webovou stránku, kde jsou připraveny náhledy dat, které může prohlížet, komentovat je a potvrdit nebo zrušit jejich další zpracování.

EQUIOS Online je nejnovější online pracovní komunikační nástroj pro vzdálenou
kontrolu a schvalování zakázek klientem. Equios Online se skládá z modulů
Administrátora a Clienta. Administrátor řídí skupinu uživatelů a startuje schvalovací
proces. Administrátor také sleduje aktuální stav zakázek předložených ke schválení
odpovědné osobě. Modul Client dovoluje odpovědné osobě nahlížet stránky pro každou
předloženou práci a tu buď odmítnout, schválit nebo přidat komentář. Uživatelé se
mohou připojit k Equios Online serveru přes Internet a dívat se na stránky online.
Equios Online umí vytvořit náhledy stejným způsobem jako finální výstup z
Trueflow SE/Equios, čímž eliminuje potenciální rozdíly v interpretaci. Equios Online
poskytuje nové grafické prostředí. Nově se objevuje i kompatibilita s iPad, což zvyšuje
atraktivitu produktu a přináší pohodlí pro klienta, který je mimo své pracoviště.