Dainippon Screen Spekta 2

Firma Dainippon Screen vyvinula pro svá zařízení CTP speciální hybridní rastr s ohledem na co nejlepší tiskový výstup. Spekta 2 kombinuje stabilní a vyzkoušené vlastnosti autypického rastru jako je klidný tisk ploch a předvídatelný nárůst tiskového bodu s výhodami pro kresbu především detailů a menšího odběru barvy u stochastické technologie.

Stávající standardní  rozlišení 2 400 dpi poskytuje minimální velikost mikrobodu 10,5 μm (1/2 ), ale takto malý mikrobod není jednoduché z tiskové desky přenést na papír. Nestabilita tisku se předevím projevuje ve světlech, a proto Spekta 2 využívá matici 2 × 2 mikrobodů při použití velikosti 20 μm, což odpovídá asi 2 % bodu při lineatuře 175 lpi. Takový bod je lépe reprodukovatelný a snižuje se nebezpečí nežádoucích efektů v tisku. Využití matice 2 × 2 pak dovolí reprodukovat až 0,5 % tónovou hodnotu se zachováním jemných barevných odstínů. Ve sředních tónech tvoří Spekta 2 tiskový bod kombinací autotypické (AM) a stochastického (FM) přístupu. To znamená, že jednotlivé tónové odstíny jsou tvořeny změnou velikosti stejného počtu tiskových bodů. Tiskový bod však na rozdíl od autotypického rastru není umístěn v autotypické síti pod určitým úhlem, ale je náhodně rozmístěn tak, aby vytvořil požadovanou denzitu. Spekta 2 používá kruhový tvar bodu, který je v tisku nejlépe řiditelný a místa dotyku dvou bodů jsou RIPem nastavena tak, aby byl nárůst tiskového bodu pod kontrolou ve všech oblastech středních tónů a nedocházelo k tónovým skokům. Spekta 2 má také algoritmy k odstranění zrnitosti, která vzniká při používání různých velikostí bodů. Jednotlivé separace u Spekty používají rozdílnou technologii tvorby tiskového bodu. Pro azurovou (C) a magentovou (M) separaci je použit hybridní rastr, který ve světlech (<10 %) a stínech (>90 %) používá FM rastr 2. generace. Ve středních tónech téměř přechází k autotypickému rastru s eliptickýmu bodem a s různým natočením autypické sítě pro každou z těchto dvou barev. Žlutá separace (Y) je tvořena čistě stochastickým FM rastrem 2. generace. Typický stochastický šum (neklid) zde nevadí, neboť žlutá barva nepřenáší kresbu tištěného motivu. Černá separace obsahuje čistě hybridní rastr s atypickým tvarem bodu. Body mají větší velikost (hrubší rastr) a tím se snižuje nárůst tiskového bodu. Navíc tímto způsobem dosáhneme vyšší denzity černé separace. Pro ofsetový tisk je Spekta 2 k dispozici ve dvou frekvencích ekvivalentních k autotypickému rastru – 350 lpi s minimální velikostí bodu 20 μm a 650 lpi s minimální velikost bodu 10 μm – pokud má tiskárna zvládnutý proces přenosu malého mikrobodu do tisku. Pro novinový tisk existuje speciální verze 1200 dpi s ekvivalenty lineatury 150 lpi a 200 lpi. Díky výše zmíněným charakteristikám a způsobu tvorby tiskového bodu v celé škále se doporučuje používat při rozlišení 2 400 dpi pro papíry typu 1 (křída lesk) lineatury 350 lpi a 650 lpi, pro papíry typu 3, 4, 5 (LWC, BO) pouze lineaturu 350 lpi.