:Arkitex Foudation

:Arkitex Foudation je základní ,startovací verze workflow pro novinový provoz, s možností pozdějšího rozšíření na plnou verzi. Umožňuje plánování výroby, náhledy stran, rastrování/ripování stran (Grafix RIP),layout desky, řízení CTP (NewsDrive).