Techkon SpectroPlate

Techkon SpectroPlate je moderní měřící zařízení spojující všechny přednosti moderních měřících technologií do kompaktního mobilního příručního přístroje. Přesnost měření každého spectrodenzitometru je určována kvalitou snímání měřeného obrazu a kvalitou matematického vyhodnocení naměřených hodnot. Obě tato kritéria splňuje SpectroPlate na nejvyšší úrovni.

Techkon SpectroPlate

POPIS PŘÍSTROJE:

Techkon SpectroPlate je moderní měřící zařízení spojující všechny přednosti moderních měřících technologií do kompaktního mobilního příručního přístroje.

Přesnost měření každého spectrodenzitometru je určována kvalitou snímání měřeného obrazu a kvalitou matematického vyhodnocení naměřených hodnot. Obě tato kritéria splňuje SpectroPlate na nejvyšší úrovni.

Měřené pole je rovnoměrně osvíceno spektrálně širokopásmovým světelným zdrojem. Mikroskopické snímky měřeného pole jsou zobrazeny speciálním objektivem s vrstvami proti odrazům na matrixový senzor technologie CMOS s vysokým rozlišením a velkým barevným objemem. Vyhodnocení digitálního obrazu bohatého na detaily probíhá díky originálním grafickým algoritmům a výkonnému procesoru velmi rychle. Všechny relevantní kvalitativní parametry pro vyhodnocení naexponované tiskové desky jsou přehledně zobrazeny na obrazovce přístroje.

Modely

SpectroPlate se dodává ve dvou, resp. třech provedeních, dle rozsahu funkcí:

Model SpectroPlate START- určený pro měření procentuálních hodnot rastru na všech typech desek (kromě desek s nízkým kontrastem), filmů a tisků (CMYK).

SpectroPlate Start měří

• Hodnotu rastru v %

• Měření úhlů rastru v °

• Frekvenci rastru v l/cm a lpi

S modelem EXPERT lze vytvořit a znázornit kompletní charakteristiky a geometrické analýzy.

SpectroPlate Expert

Funkčnost jako model „Start“ a navíc funkce:

• znázornění charakteristiky tiskové desky

• charakteristiku nárůstu tónových hodnot

• geometrickou analýzu: průměr kruhu, odstup v mikrometrech

• kapacitu paměti naměřených hodnot do 100 datových sad

S modelem All-Vision lze měřit i bezprocesní desky, příp. desky s nižším kontrastem.

SpectroPlate All-Vision

Funkčnost jako model „Expert“ a navíc dovede:

• měření bezprocesních desek

• měření desek s nižším kontrastem

Všechny přístroje jsou cejchovány na referenční hodnoty FOGRA.