ORIS Press Matcher // Web

Color management system pro digitální tiskové stroje.

Rozdílné technologie – stejný výsledek

Správná barevnost je jedním ze základních kamenů grafického designu. V dnešní době dochází k využívání rozdílných tiskových technik, jako je ofset, digitální a velkoformátový tisk, které za normálních okolností produkují ze stejných dat odlišné barevné výsledky. V těchto případech je dosažení barevné stability a shodnosti napříč technologiemi velmi komplikovaným procesem vyžadujícím plné nasazení zkušené obsluhy a složitých metod color managementu.

Nyní je zde řešení ORIS Press Matcher//Web, které přináší přesnou a konzistentní barevnou reprodukci pro všechna tisková data bez ohledu na to, jakou techniku zvolíte při jejich zpracování.

ORIS Press Matcher//Web využívá jedinečné technologie ORIS Color Matching, která spolu s intuitivním webovým uživatelským rozhraním umožňuje v několika krocích sladit barevnost na více tiskových zařízeních. Jednou z nejžádanějších aplikací ORIS Press Matcher//Web je kalibrace digitálních tiskových zařízení na barevný standard ofsetového tisku (FOGRA 39).

Při tisku na více rozdílných tiskových zařízeních lze také výstup sjednotit na společný referenční profil a získat tak možnost tisku barevně shodných produktů.

Výhody ORIS Press Matcher//Web:

  • barevná konzistence napříč různými tiskovými procesy,
  • tisk na digitálních tiskových strojích v kvalitě ofsetového tisku (FOGRA 39),
  • iterativní metoda color managementu produkující přesné a opakovatelné výsledky,
  • intuitivní a příjemné klientské rozhraní pomocí webového prohlížeče,
  • integrovaný nástroj pro ověření kalibrace a certifikaci na cílový standard,
  • ideální pro nasazení a řízení centrálního color managementu.

Dvě možná řešení:

1. ORIS PRESS MATCHER//WEB

Je určen pro přímý tisk na digitálních zařízeních pomocí postscriptového ovladače v menších společnostech a tiskových střediscích. Tisk může být zahájen z libovolné aplikace. ORIS PRESS MATCHER//WEB upraví pouze barevnost dat a nezasahuje jakkoliv do nastavení výstupního zařízení.

2. ORIS PRESS MATCHER PRO//WEB

Poskytuje řešení centrálního color managementu pro vysoce výkonné tiskové systémy a velkoformátové tiskárny. Úprava barevnosti je prováděna přímo v tiskových datech bez nebezpečí změny jejich obsahu. Toto řešení poskytuje výstup do souboru PDF a je možno jej propojit s libovolným stávajícím workflow.