CTP bez vstupní investice

Naše společnost VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. se před časem rozhodla podpořit investiční záměry zákazníků nabídkou dodávky zařízení předtiskové přípravy (CTP) bez nutnosti vstupní investice, která může z různých důvodů bránit pořízení nových, technologicky a ekonomicky výhodných zařízení. Ať už je to v potřebě přejít z fotopolymerové technologie na termální, zvýšení produktivity ve výrobě desek, či použití ekologicky a logisticky výhodné bezchemické technologie.
Naše společnost je v situaci, kdy můžeme svým zákazníkům nabídnout výhodné a korektní řešení. Protože jsme zároveň i významným dodavatelem tiskových desek, jsme připraveni uzavřít se zákazníky smlouvu o nájmu, ve které se zavážeme k dodávce vybrané technologie za podmínek, kdy bude v ceně pronájmu obsažena instalace předmětu nájmu včetně zaškolení obsluhy a servis instalovaných zařízení po celou dobu nájmu (vč. dopravného). Na dodaný systém  poskytneme plnou záruku 36 měsíců  na elektrické, elektronické a mechanické díly. Závazkem zákazníka je pak odebírat naše tiskové desky za velmi výhodnou základní sazbu povýšenou o příplatek podle znění konkrétní smlouvy o nájmu.
Uplynutím nájemní lhůty se stanoví zůstatková hodnota předmětu nájmu na 10 000,- Kč bez DPH pro odkup stroje do vlastnictví nájemce.
Zajímalo by Vás takové řešení? Zavolejte. Rádi se s Vámi sejdeme a věci probereme.

Fotografie z instalací realizovaných pronájmem:

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -