Nová CTP linka v tiskárně UNIPRESS, spol. s r.o.

Unipress Turnovské tiskárny je podnik, jehož tradice sahá až do roku 1871, kdy byla v Turnově založena první tiskárna. Původně se jednalo o litografickou výrobu, později knihtisk, dnes ofsetový tisk. Z počátku byla výroba zaměřena na tiskopisy, obchodní knihy, plakáty. Později tisk nástěnných a školních map. Významným pokrokem bylo zavedení výroby barevných pohlednic, za které získala turnovská tiskárna v Paříži zlatou medaili.

Po revoluci v roce 1989 se turnovský závod tehdejší Severografie oddělil od podniku, do kterého byl začleněn a stal se samostatným státním podnikem Turnovské tiskárny. Technologie ofsetu, která už převzala hlavní roli v produkci náročného merkantilního tisku, byla sice již v podniku zavedena, avšak ne v plném rozsahu, výrobní fáze předtiskové přípravy byly technologicky vybaveny jen na minimální úrovni a zastaralé bylo i knihařské vybavení. Začíná se měnit složení klientely a od 1. 1. 1993 přechází podnik do soukromých rukou odkoupením od státu firmou Unipress spol. s r. o. (zdroj www.unipress.cz).

Na začátku roku 2023 vyhlásila tiskárna výběrové žízení na nákup Computer to plate technologické linky pro osvit termálních tiskových desek. Řešení linky zahrnovalo příjem a zpracování dat určených k tisku, přípravu a implementaci tiskových desek do tiskového provozu. Společnost VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. podala v rámci výběrového řízení nabídku na výkonné termální zařízení společnosti AMSKY pod názvem AMSKY AURORA T256-8F5  s produktivitou 50 desek B1 za hodinu. Do linky byl zařazen vyvolávací automat G&J Tiger 125 premium. 
Společnost VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. ve výběrovém řízení zvítězila a mohla tak ke konci roku 2023 instalovat novou CTP linku. Softwarově je CTP technologie postavena na XMF Workflow 8up Complete společnosti FUJIFILM.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -