Tiskárna Kartex s novým termálním CTP Amsky

Začátkem tohoto roku jsme byli vybráni jako dodavatelé nového CTP systému pro tiskárnu Kartex.

Srdcem instalované linky CTP je AMSKY Aurora T256 osvitová jednotka na termální desky.

CTP osvitová jednotka pracuje s maximální velikostí desky 1163x940 mm. 400x300 mm je pak miniální formát. Produktivita činí 35 desek B1 za hodinu. Linka má automatický nakladač se 4 kazetami, každá na 100 ks desek, vyvolávací automat HY1300IV on line můstkem, on line stacker, řízení prostřednictvím PC pro 1-Bit TIFF receiver.

Záznamový systém Aurory T256 pracuje s jedním zdrojem laserového paprsku o výkonu 70W, který se rozdělí na 256 kanálů speciálním optickým modulátorem. Každý světelný kanál prochází optickým systémem, který upravuje tvar pixelu do čtvercového tvaru 10,6 x 10,6 micrometrů (square dot). To ve svém důsledku zajišťuje velmi kvalitní tisk. Velmi vhodné je to při využívání technologie FM rastrování. CTP tvoří jeden kompaktní celek s nakladačem.

Tiskárna Kartex byla založena v roce 1990 panem Josefem Havlíkem. Krátce po založení se společnost začala specializovat na tisk a kompletní zpracování tiskovin pro multimediální produkty. Mezi nejčastější produkty patří tisk a realizace nejrůznějších bookletů, inlayů a digipacků. Zároveň tiskne také rozmanité reklamní tiskoviny jako jsou brožury, plakáty, letáky, pozvánky atd.
V současné době sídlí tiskárna v budově, která byla nově postavena v roce 1996. V roce 2000 došlo k rozšíření kapacity a byla přistavěna další nová budova tiskárny. Aktuálně zaměstnává 40 lidí. V roce 2003 firma úspěšně potvrdila vysokou úroveň kvality a získala mezinárodní certifikát jakosti ISO 9001 : 2000.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -