Poradenská a konzultační společnost GRAFIE CZ publikovala na svých webových stránkách článek o nových instalacích CTP v roce 2022.

Grafie CZ mimo jiné píše: „Instalace nových řešení CtP v tiskárnách v roce 2022 jsou stabilizovány z pohledu let uplynulých. Trendem jsou především formáty B1 a větší s maximální možnou automatizací celého procesu přípravy tiskových forem.

V roce 2022 dodavatelé nainstalovali sedm nových CtP řešení v ČR a jedno v SR, především ve formátu B1 a větším, což odráží i trend prodaných a nainstalovaných ofsetových tiskových strojů v roce 2022.

Dařilo se především firmě VALIDO-PREPRESS s pěti instalacemi, následuje Heidelberg Praha, který instaloval dvě CtP a osmé CtP nainstalovala společnost DataLine Technology".

www.grafie.cz/nove-instalace-ctp-v-roce-2022/

VPP graf 2022

    Grafie CZ graf CTP