Začátkem tohoto roku jsme měli tu čest být dodavateli nového CTP zařízení pro tiskárnu FERMATA, a.s. se sídlem v Čelákovicích.
Stěžejním zaměřením společnosti je výroba optických datových nosičů CD a DVD, která je zajišťována od roku 1992 v moderním a pro tento účel vybudovaném výrobně-administrativním centru v Čelákovicích.

V prostorách sídla společnosti byla zprovozněna v roce 2011 vlastní tiskárna. Tím Fermata rozšířila portfolio služeb tak, že může velmi pružně reagovat na požadavky stálých, ale i nových zákazníků.

K udržení vysokého standardu kvality poskytovaných tiskových služeb bylo rozhodnuto zakoupit nové CTP zařízení AMSKY Aurora T256-8/F3S, které dodala společnost VALIDO-PRE-PRESS, s.r.o.

Srdcem nově instalované linky CTP je osvitová jednotka na termální desky AMSKY Aurora T256-8/F3S. CTP osvitová jednotka pracuje s maximální velikostí desky 1163x940 mm. 400x300 mm je pak miniální formát. Produktivita činí 35 desek B1 za hodinu. Linka má automatický nakladač s jednou kazetou na 100 ks desek formátu B1, vyvolávací automat HY1300IV on line můstkem, on line stacker, řízení prostřednictvím PC pro 1-Bit TIFF receiver. Záznamový systém Aurory T256 pracuje s jedním zdrojem laserového paprsku o výkonu 70W, který se rozdělí na 256 kanálů speciálním optickým modulátorem. Každý světelný kanál prochází optickým systémem, který upravuje tvar pixelu do čtvercového tvaru 10,6 x 10,6 micrometrů (square dot). To ve svém důsledku zajišťuje velmi kvalitní tisk. Velmi vhodné je to při využívání technologie FM rastrování. CTP tvoří jeden kompaktní celek s nakladačem.

Image 0 -

Image 1 -