Statistika CTP v roce 2023

Jako každý rok, i letos GRAFIE CZ zpracovala statistiku prodaných nových CTP na našem trhu.
Statistika vychází z informací společností, které na českém polygrafickém trhu působí v oblasti CTP.
Tedy od následujících firem: AMOS CZ, DataLine Technology, FUJIFILM, Heidelberg CZ & SK a VALIDO PRE-PRESS.
Celkem je evidováno z obdržených podkladů dodavatelů CtP systémů 6 instalovaných zařízení v České republice. V roce 2022 jich bylo 7, což se ukazuje jako stabilní počet instalací nových CtP v posledních letech.
Do nových instalací investovali tiskové provozy, které tisknou na strojích formátu B1. Tomu odpovídají všechny nově instalované CtP ve formátu B1. Všechna instalovaná řešení obsahují prvky automatizace od automatického nakládání až po automatický robotický nakladač desek RAL společnosti BEIL u instalace CtP SCREEN, kterou zastřešovala naše společnost.

Dodané řešení zahrnovalo robotické nakládání ofsetových desek ze tří palet, transport desek ke dvěma CTP osvitovým jednotkám SCREEN, jejich vyvolání, denzitometrické proměření každé desky pomocí mechanické integrace zařízení Techkon SpectroPlate, ohnutí desky pro tiskové stroje v ohýbačce Beil, vytřídění desek dle pokynů v připojeném naexponovaném Barcodu a jejich umístění na pojízdný vozík. Třídící systém Beil sestává ze dvou oboustranných stohovačů, k nimž jsou magneticky fixovány 4 vozíky na tiskové desky. Stohovače umožňují oddělení jednotlivých sad desek bočním posuvem desek při odkládání na vozík.

Rok 2023 v grafech:

 CTP Graf 2023

Zdroj: GRAFIE CZ, www.grafie.cz/ctp-v-roce-2023/