Firma VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. byla na konci roku 2021 přizvána k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku plně automatizované linky CTP. Podané řešení zahrnovalo robotické nakládání ofsetových desek ze tří palet, transport desek ke dvěma CTP osvitovým jednotkám SCREEN, jejich vyvolání, denzitometrické proměření každé desky pomocí mechanické integrace zařízení Techkon SpectroPlate, ohnutí desky pro tiskové stroje v ohýbačce Beil, vytřídění desek dle pokynů v připojeném naexponovaném Barcodu a jejich umístění na pojízdný vozík. Třídící systém Beil sestává ze dvou oboustranných stohovačů, k nimž jsou magneticky fixovány 4 vozíky na tiskové desky. Stohovače umožňují oddělení jednotlivých sad desek bočním posuvem desek při odkládání na vozík. Aby se snížilo riziko poškrábání desek, jsou stohovače vybaveny „sklopnými rameny“, které zajišťují citlivé umístění desek na vozík. Po uvolnění vozíku z jeho magnetické fixace, vytiskne tiskárna seznam zakázek a desek umístěných na vozíku.
Vše doplněno softwarem pro třídění a identifikaci desek podle nastavitelných kritérií třídění (např. podle tiskového stroje, objednávky, barevnosti atd.). Součástí linky je i inkoustová tiskárna BEIL pro popis zadní strany tiskové desky. Významnou součástí řešení je propojení s informačním systémem zákazníka (MIS). Pro každou vytříděnou desku se vygeneruje soubor, který obsahuje zvolené informace jako je datum a čas vyrobené desky a další potřebné údaje.

Naše společnost ve výběrovém řízení uspěla a uzavřela na podzim roku 2022 s Model Obaly a.s. kupní smlouvu na dodávku, instalaci a servis kompletní linky. V březnu 2023 byla technologická linka úspěšně zprovozněna a předána zákazníkovi.

Linka byla sestavena z komponentů renomovaných firem BEIL-REGISTERSYSTEME GMBH, SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd., Glunz &Jensen a Techkon.

Jedná se o první takto komplexní automatizovanou linku CTP s robotickým nakladačem a programovým propojením na informační systém zákazníka.
Vynikající dojem z instalace lze získat na přiložených fotografiích a připojené video prezentaci. Pro zájemce o tuto instalaci je možné domluvit návštěvu tiskárny a poskytnout odborné informace jak ze strany našich odborníků k technickému řešení, tak ze strany pracovníků tiskárny k provozním otázkám a zkušenostem se zařízeními.

Model Obaly a. s. v Hostinném je závod na výrobu skládačkových obalů z hladké lepenky.
Od roku 2003 je součástí skupiny Model, která je svými pobočkami zastoupena v sedmi evropských zemích. Ve Švýcarsku, Německu, České republice, Polsku, Rakousku, Chorvatsku a na Slovensku.

Díky svému rozsáhlému technologickému vybavení je závod schopen zákazníkům nabídnout vysokou míru flexibility a široké portfolio produktů.
Velká výrobní kapacita, optimalizovaná logistika a profesionalita zaměstnanců dělá ze závodu v Hostinném ideální volbu pro všechny, kdo hledají spolehlivého dlouhodobého obchodního partnera.
Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu obalových řešení především pro potraviny a hygienické výrobky. Své výrobky dodává zákazníkům z České republiky, Německa, Slovenska, Rakouska a dalších evropských zemí.
Společnost Model Holding AG je vedena a vlastněna rodinou Model. Sídlo společnosti se nachází ve švýcarském Weinfeldenu.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -