PDF Tuner

Software pro editaci, opravu a kontrolu PDF a postscriptových souborů od firmy CGS.

PDF Tuner - užitečný a výkonný nástroj pro kontrolu a opravu dat

ORIS PDF Tuner je software, který umožňuje plnou editaci souborů PDF a PS. Dokáže snadno otevřít data dodaná zákazníkem, na nich provádět změny na poslední chvíli a po té uložit výstup do některého z formátů dat optimalizovaného pro předtiskovou přípravu. ORIS PDF Tuner poskytuje kompletní sadu nástrojů pro vytváření a editaci objektů na stránce, včetně možnosti retušování obrázků, opravy textu nebo nastavování atributů jednotlivých objektů jako je např. změna barvy, přetisku, trapping apod.

Předcházejte problémům s dodanými soubory

Formát Adobe PDF se během několika posledních let stal standardem pro dodávání dat do tisku. Avšak s nástupem nových programů pro vytváření tiskových stránek přibylo obrovské množství nových funkcí, které je pak potřeba do výstupního PDF souboru interpretovat. Tím se ale bohužel začaly tyto PDF soubory stávat stále složitější a pak i daleko obtížněji interpretovatelné v programech pro archovou montáž nebo v RIPu pro CTP. ORIS PDF Tuner dokáže takovéto soubory optimalizovat a tím zabránit případným problémům vzniklých při jejich dalším zpracováním. To pak přináší na straně tiskárny úspory časové i materiální.

Tento software je dispozici pro operační systém Windows i Mac OS X.

Image 1