ORIS Color tuner // Web

Digitální nátiskové systémy pro éru CTP.

Modulární SW RIP pro digitální nátisk, který podporuje tiskárny Canon, Epson a HP nebo jakoukoli tiskárnu s ovladačem pro Windows. Jde o celosvětově první webovou aplikaci pro nátisk. Systém v sobě kombinuje SW RIP, nástroje pro kalibraci, ověření a vyhodnocení kalibrace spolu se systémem vzdáleného náhledu.

ORIS Color Tuner // WEB je univerzální systém barevného managementu pro přizpůsobení barevných tiskáren na zvolený cíl, kupř. ofsetový tisk či jiný cílový profil. Program podporuje jakoukoli tiskárnu s Windows ovladačem. Pro tiskárny EPSON a CANON se používají speciální CMYK ovladače, tzn. nedochází k dalším konverzím, které snižují přesnost simulace.

1. Automatická barevná kalibrace
Automatická kalibrace bez zásahu lidského oka!! Promyšlený a důkladně propracovaný algoritmus automaticky optimalizuje simulaci barev pomocí iterativního měření testovacích tabulek (bez zásahu lidského oka - ruky). Tato metoda používá ke kalibraci testovací obrazec ICC profilu (např. ECI 2002), ale pro vlastní kalibraci není třeba ICC profil generovat – použijí se přímo „Lab“ hodnoty naměřené z testovacího obrazce. ColorTuner pak analyzuje tyto hodnoty a vytváří korekci kalibrace. Tento proces (tisk, měření a analýza) se opakuje v několika krocích, dokud není dosažena průměrná a maximální hodnota deltaE naměřených vzorků požadované úrovně.

2. Jemné ladění barev
Kromě automatické barevné kalibrace, lze jakoukoli tónovou hodnotu přizpůsobit pomocí selektivní barevné korekce. Tato funkce umožňuje přesné a jemné doladění konkrétní barvy. Místo manuální korekce lze také využít automatickou optimalizaci zvolené barvy. Software také nabízí 3D reprezentaci odchylek (deltaE) v barevném prostoru.

3. Management přímých barev
Kalibrace pro přímé barvy je nezávislá na kalibraci pro CMYK barvy a nedochází tak k jejich vzájemnému ovlivňování. K dispozici jsou vestavěné knihovny všech přímých barev Pantone a HKS. U každé zadané přímé barvy je možné zjistit přesnost její simulace a případně provádět jemné doladění a to nejen v plné ploše, ale i v jejím polotónovém rozsahu. Definování nových přímých barev je také možné provádět přímo pomocí měření spektrofotometrem.

4. Rastrový digitální nátisk
Tento modul slouží pro nátisk ze separovaných 1-bitových dat vytvořených přímo na RIPu pro CTP. Dosáhne se tím zaručené 100% obsahové shody mezi výstupem z CTP a digitálním nátiskem. Používá se buď pro rychlou a přesnou kontrolu obsahu při tisku v nízké kvalitě na obyčejný papír nebo jako digitální nátisk s barevnou kalibrací ve vysoké kvalitě kde je možné pozorovat soutisk jednotlivých separací.

5. Modul pro optimalizaci využití tiskové plochy
Vhodný především pro tiskárny velkého formátu, kde pomocí kritérií jako je požadované procento pokrytí plochy papíru, minimální dovolený rozestup dokumentů apod. umožňuje dokonale využit tisková média a minimalizovat tím ztráty na materiálu. Dále je možno využít manuálního rozmístění tiskových dat na archu včetně pokročilejších editačních funkcí jako je ořez, otáčení, kopírování a mazání.

6. Modul pro tisk plakátů
Umožňuje uživateli tisknout dokumenty větší než je maximální tisková plocha dané tiskárny včetně nastavení přesahu a příslušných značek pro složení a lepení. Pomocí grafického uživatelského rozhraní lze snadno definovat parametry pro dělení, jako např. všechny díly stejné, optimalizace pro šířku papíru, dělení definované uživatelem, atd.


Image 1 Image 2