ORIS Certified Proof

Nástroj nejen pro certifikaci nátisku.

Je snadno ovladatelný systém pro kontrolu kvality digitálního nátisku případně i ofsetového tisku. Podporuje řadu světových standardů jako je např. FOGRA nebo SWOP a umožňuje též definovat vlastní cíl pro kontrolu barevné charakteristiky tisku.

Obsluha

Uživatel jednoduše změří pomocí ručního spektrofotometru testovací obrazec přidaný ke každé stránce digitálního nátisku, software pak automaticky analyzuje kvalitu nátisku a pomocí nastavených tolerancí určí zda nátisk vyhovuje danému standardu. Výsledek pak může být vytištěn na samolepící štítek, který obsahuje informace o certifikaci na zvolený standard a naměřené tolerance. Takto certifikovaný digitální nátisk opatřený štítkem a podepsaný operátorem bude pak dobře sloužit jako závazná předloha barevnosti.

Dlouhodobá kontrola

Všechny výsledky měření jsou v systému uloženy pro budoucí kontrolu a je možné je graficky zobrazit v daném časovém intervalu. Uživatel má tak dokonalý přehled o kvalitě jeho digitálního nátisku a je včas informován, kdy je potřeba provést jeho kalibraci.

Výhody

  • Rychlá kontrola nátisků
  • Štítek jasně zobrazuje úroveň kvality, jméno operátora, datum a čas
  • Systém vytváří pevný základ pro průmyslový standard digitálního nátisku
  • Rychlá detekce chyb v procesních barvách stejně jako chyby papíru atd.
  • Dokonalá ochrana od reklamací ze strany zákazníka
  • ORIS Certified Proof je zcela nezávislý na použitém RIPu pro digitální nátisk

Image 1