Metrix

Unikátní software firmy LithoTechnics, který spojuje funkcionalitu nástroje pro tvorbu technologie a vyřazení spolu s algoritmy pro výpočet užitku archu na základě parametrů Vašich tiskových strojů a používaných materiálů.

Metrix - automatické vyřazení a tvorba technologie

Metrix je software pro automatickou tvorbu technologie a vyřazení tiskovin určený pro akcidenční provozy. Systém je jedinečný svojí architekturou, která využívá dnes již standardního formátu JDF a sofistikovaných algoritmů pro výpočet užitku archu na základě definovaných parametrů tiskových strojů a naskladněných materiálů. Metrix v sobě kombinuje rozhraní dostupné v komplexních podnikových informačních systémech spolu s funkcionalitou specializovaných polygrafických workflow.

Systém je vyvíjen společností LithoTechnics, která je partnerem firmy Valido.

Image 1 Image 2