V dubnu letošního roku proběhla instalace CTP linky v tiskárně RK tisk pana Ing. Romana Pekárka v Jičíně. Do provozu uvedená termální CTP linka se skládá z osvědčené osvitové jednotky Screen PlateRite 4600S, která svoji produktivitou 21 desek formátu B2 pokryje tiskárně požadavky na produktivitu a především kvalitu produkovaných desek. PlateRite 4600S je vybaven automatickým nakladačem desek SA-L4600 se zásobníkem na 100 desek. Instalované on line propojení na vyvolávací automat HY-900IV a stohovač desek zajišťuje provoz bez nutnosti stálé přítomnosti operátora.

Dodávce CTP linky předcházela instalace workflow firmy Fujifilm, XMF - komplexní řešení systému pro zpracování dat určené do komerčních tiskáren. Řešení XMF je založené na architektuře JDF a se zabudovaným PDF Print Engine společnosti Adobe zaručuje optimální slučitelnost a komunikaci se všemi tiskařskými produkčními zařízeními. Automatizuje a zjednodušuje časově náročné úkoly a přináší podstatné úspory výrobního času a prostředků. Srdcem infrastruktury XMF je databáze JDF, která koordinuje a spravuje zakázky v celém průběhu pracovního toku. XMF je navrženo tak, aby bylo slučitelné s nejrozšířenějšími formáty souborů a bylo schopno komunikovat s nejširší řadou výrobních procesů, poskytuje kompletní řešení vyřazení dat do archu založené na JDF se zabudovanou inteligencí, která umožňuje snadné automatické přesměrování zakázky z jednoho výstupního zařízení na druhé.

RK tisk je moderní tiskárenský provoz, který se mimo jiné specializuje na výrobu skládaných příbalových letáků a spolupracuje s nadnárodními farmaceutickými společnostmi ve Švýcarsku, Itálii i tuzemsku.
Produkty jsou schopni tisknout v nepřeberném množství jazykových mutací, graficky je upravovat a po tisku složit tak, aby návody reprezentovaly výrobky zákazníků a zároveň splňovaly nároky na další manipulaci, jako je například strojové vkládání návodů do obalů.
Tiskárna produkuje personifikované akční letáky a brožury. Měsíčně personifikují přes 1.000.000 kusů reklamních letáků přímo do rukou zákazníků.

Více informací o společnosti RK tisk naleznete na www.rktisk.cz

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -