xtreme UV Positive Offset Plate (UPCS)

Konvenční pozitivně pracující deska vyvinutá pro potřeby CTcP. S úspěchem používána na CTP zařízeních basysPrint a AMSKY. Spektrální citlivost činí 350-420 nm UV světla/ 365-375 nm and 405 - 410 UV laser.
Energetická citlivost činí 50 - 60 mJ /m²