basysPrint UV-Setter 860x

Stejně, jako předcházející modely, exponují nové UV Settery relativně levné, konvenční ofsetové desky, citlivé na UV zdroj světla. Provozovatel může používat jak pozitivní, tak negativní desky. Technologie konvenčních ofsetových desek je po desetiletí prověřena a poptávka ve světovém měřítku stále stoupá. Konvenční desky jsou navíc velmi odolné proti běžnému dennímu světlu a nepodléhají příliš vlivu teploty. Navíc jsou odolné proti poškrábání a jejich cena je velmi příznivá.
Osvitové jednotky basysPrint UV Setter 460x a 860x jsou nákladově nejpříznivější cestou při produkci CTP tiskových desek. A to díky celému promyšlenému systému, který zahrnuje použití levných konvenčních UV citlivých desek, levnější chemii, schopnost zabudování UV Setterů do většiny stávajících workflow a možnost volby mnoha stupňů automatizace.

Stejně, jako předcházející modely, exponují nové UV Settery relativně levné, konvenční ofsetové desky, citlivé na UV zdroj světla. Provozovatel může používat jak pozitivní tak negativní desky. Technologie konvenčních ofsetových desek je po desetiletí prověřena a poptávka ve světovém měřítku stále stoupá. Konvenční desky jsou navíc velmi odolné proti běžnému dennímu světlu a nepodléhají příliš vlivu teploty. Navíc jsou odolné proti poškrábání a jejich cena je velmi příznivá.
Osvitové jednotky basysPrint UV Setter 460 a 860 jsou nákladově nejpříznivější cestou při produkci CTP tiskových desek. A to díky celému promyšlenému systému, který zahrnuje použití levných konvenčních UV citlivých desek, levnější chemii, schopnost zabudování UV Setterů do většiny stávajících workflow a možnost volby mnoha stupňů automatizace.

basysPrint - UV-Setter 860x- slouží k osvitu konvenčních ofsetových desek. (Umožňuje plně automatizované nakládání a on line vstup do automatu).
- systém osvitu DSI3, t.j. zdrojem světla jsou svazky fialových diod o vlnové délce 406 nm
- 1 registrační systém, možno objednat další
- 1 expoziční hlava
- volitelné množství laserových modulů podle požadavků na rychlost
- rozlišení 1500 dpi nebo 2400 dpi
- 15-40 desek B1/hodina (v závislosti na počtu laserových modulů, konkrétním formátu, velikosti desky a nastavených hodnotách expozice.


Hlavní přednosti nové generace 6:
Kompletně nová optická sestava odolná proti prachu
Zrcadla namísto čoček
(odolné proti velkému energetickému zatížení lasery)
16 mm vzdálenost mezi hlavou and stolem s ofsetovou deskou
(jednoduchý proces osvitu na jiné materiály než ofsetová deska)
Optimalizace užití optických kabelů
(počet optických kabelů se rovná počtu laserových modulů)

Image 1