CTP systémy Akcidenční CTP basysPrint

Zařízení v oblasti CtP pro osvit konvenčních tiskových desek vyrábí německá společnost basysPrint, která se stala po několika letech samostatného působení na trhu součástí silné belgické společnosti Punch Graphix. Tato firma patří k dlouholetým průkopníkům v oblasti zpracování konvenčních ofsetových desek.

Principy fungování systému CTcP

Konvenční tiskové desky jsou zpracovávány pomocí UV-Setterů firmy basysPrint vlivem záření v rozsahu vlnových délek od 360 až po 450 nm, díky čemuž lze zpracovávat všechny běžně dostupné konvenční tiskové desky, a to jak pozitivní, tak i negativní. Základem pro zpracování konvenčních tiskových desek je zcela odlišný princip oproti CtP zařízením využívajícím laserů o různých vlnových délkách. Samotný osvit u UV-Setterů společnosti basysPrint je zajištěn technologií DSI (Digital Screen Imaging), kterou vyvinula sama firma basysPrint. Zdrojem světla je zde UV lampa, jejíž záření dopadá na srdce celého systému – zařízení DMD (Digital Micromirror Device), které pro tuto společnost vyrábí firma Texas Instruments. Pro správné pochopení celého systému zpracování si musíme podrobněji osvětlit, co vlastně zařízení DMD je. Jde o elektronický prvek, na jehož ploše přibližně 2 cm2 je umístěno cca  1 300 000 mikrozrcadel. Při tvorbě obrazu pak každé mikrozrcadlo představuje jeden obrazový pixel. Základem pro správnou funkčnost tohoto systému je to, že každé z mikrozrcátek lze elektronicky ovládat – natáčet. V praxi to znamená, že RIP spočítá bitmapu a tím je definován příslušný elektronický impuls pro každé mikrozrcadlo (0 nebo 1). To se natáčí tak, aby buď odráželo UV světlo produkované lampou (v případě, že se má daný bod na tiskové desce vytvořit), nebo naopak neodráželo. Svazek takto vytvořených jednotlivých paprsků UV světla je veden do čočky, kde se zaostří a provede záznam na tiskové desce. Výsledkem je deska, která je exponována stejně, jakoby prošla klasickou kopírovací procedurou, přičemž má všechny výhody technologie CtP, tj. osvit z digitálních dat a velmi kvalitní tvar tiskového bodu. Jedná se o velmi malý kvadratický pixel, jehož velikost činí podle rozlišení 10 až 28 μm. Vyznačuje se přitom vysokou ostrostí okrajů, jednotlivé body mohou přiléhat těsně k sobě a nemusí se překrývat, což u klasických laserových technologií z principu tvorby bodu není možné. U osvitu laserem se musí jednotlivé pixely překrývat, protože jejich okraje jsou neostré.

Pro přesné polohování expoziční jednotky nad ofsetovou deskou se u UV-Setterů firmy basysPrint využívá lineárního motoru. V praxi jde o elektromotor, skládající se ze dvou základních součástí – rotoru a statoru, na němž je umístěna expoziční hlava. Takový motor nemá omezení ani v délce pohybu (délka motoru se nastaví podle potřeby) ani v rychlosti (nic se netočí a nemůže tedy ani vibrovat), a proto mohou mít lineární motory pracovní posuvy až 120 m/min. na délce posuvu 4,2 m.  Lineární motory se dají kombinovat v několika osách a polohování se děje s přesností na 2 μm. Z uvedených důvodů byl tento pohon uplatněn i pro pohyb expoziční jednotky v UV-Setteru. Lineární motory jsou dlouhodobě ověřeny v mnoha oblastech přesné strojírenské výroby.

Nejnovější generace osvitových jednotek UV Setter používá technologii osvitu označovanou jako DSI3(Digital Screen Imaging). Zdrojem světla jsou zde svazky fialových diod s vlnovou délkou 405 nm. V každém svazku je více diod a jednotlivé svazky lze spojovat za ůčelem vyššího výkonu. Jednotlivé světelné moduly jsou soustřeďovány ve světelném kolektoru, který leží mimo expoziční hlavu.

basysPrint UV-Setter 460x

basysPrint UV-Setter 460x

 Tato série zařízení s označením 460x byla navržena pro osvit formátů B2+. Je možno je použít pro práce v oblasti komerční , obalové či knižní výroby. Exponují konvenční desky do formátů 830 x 680 mm. Jako zdroj světla využívají laserové diody s vlnovou délkou 405 nm (systém DSI3).

basysPrint UV-Setter 860x

basysPrint UV-Setter 860x

Stejně, jako předcházející modely, exponují nové UV Settery relativně levné, konvenční ofsetové desky, citlivé na UV zdroj světla. Provozovatel může používat jak pozitivní, tak negativní desky. Technologie konvenčních ofsetových desek je po desetiletí prověřena a poptávka ve světovém měřítku stále stoupá. Konvenční desky jsou navíc velmi odolné proti běžnému dennímu světlu a nepodléhají příliš vlivu teploty. Navíc jsou odolné proti poškrábání a jejich cena je velmi příznivá.
Osvitové jednotky basysPrint UV Setter 460x a 860x jsou nákladově nejpříznivější cestou při produkci CTP tiskových desek. A to díky celému promyšlenému systému, který zahrnuje použití levných konvenčních UV citlivých desek, levnější chemii, schopnost zabudování UV Setterů do většiny stávajících workflow a možnost volby mnoha stupňů automatizace.

basysPrint UV-Setter serie 11

basysPrint UV-Setter serie 11

UV Setter serie 11 je zařízení určené projektované pro velmi velké formáty (VLF) a je používán v řadě provozů specializovaných na velkoformátový tisk.

1